Previous
Next

Vodka

Vodka

 

Sake

Sake

 

Rose Wine

Rose Wine

 

Margarita

Margarita

 

Engilsh Oatmeal Stout

Engilsh Oatmeal Stout

 

Chablis

Chablis

 

Daiquiri

Daiquiri

 

Whiskey

Whiskey

 

Australian Pale Lager

Australian Pale Lager

 

Pina Colada

Pina Colada

 

Vodka Tonic

Vodka Tonic

 

Japanese Rice lager

Japanese Rice lager

 

Engilsh Pure Brewed Lager

Engilsh Pure Brewed Lager

 

Champagne

Champagne

 

Gin

Gin

 

Scotch

Scotch

 

Japanese Dry Lager

Japanese Dry Lager

 

American Amber Ale

American Amber Ale

 

Tequila

Tequila

 

White Russian

White Russian

Think about this the next time you do a shot!

Previous
Next
Please wait...